Advanced Custom Fields pro (ACF) | Download miễn phí

Advanced Custom Fields (ACF) Pro – bạn tạo những meta box, hoặc thêm một custom filed nào đó vào trang mà bạn muốn. Bạn có thể export và sử dụng lại tiếp tục ở những trang web khác. Một plugin mà mọi Developer đều cần để custom website theo ý muốn!

Mô tả

Advanced Custom Fields Pro (ACF pro) bao gồm các trường và tính năng bổ sung để phát triển trang web bao gồm các trường có thể lặp lại, công cụ tạo trang, thư viện phương tiện, trang tùy chọn tùy chỉnh, v.v.

Các tính năng plugin Advanced Custom Fields Pro WordPress

Trường lặp lại cho phép bạn tạo một tập hợp các trường con có thể được lặp lại nhiều lần. Bất kỳ loại trường nào cũng có thể được thêm dưới dạng trường phụ cho phép bạn tạo và quản lý dữ liệu rất tùy chỉnh một cách dễ dàng!

Khối ACF: Khám phá một khung dựa trên PHP mạnh mẽ để phát triển các loại khối tùy chỉnh. Các khối ACF có khả năng tùy biến cao và năng động mạnh mẽ. Chúng tích hợp sâu với các trường tùy chỉnh cho phép các nhà phát triển PHP tạo ra các giải pháp riêng phù hợp với quá trình phát triển chủ đề WordPress.

Trường nội dung linh hoạt là trình quản lý bố cục nội dung hoàn chỉnh! Xác định các nhóm trường phụ (bố cục) và thêm, chỉnh sửa và sắp xếp lại chúng để tạo nội dung tùy biến cao!

Trang tùy chọn cung cấp một tập hợp các chức năng để thêm các trang quản trị bổ sung để chỉnh sửa các trường ACF! Tất cả dữ liệu được lưu trên một trang tùy chọn là toàn cầu và có thể được hiển thị trên bất kỳ trang nào trong toàn bộ trang web (tốt cho dữ liệu đầu trang và chân trang)!

Trường thư viện cung cấp giao diện đơn giản và trực quan để quản lý bộ sưu tập hình ảnh. Nhiều hình ảnh có thể được thêm vào, chỉnh sửa và sắp xếp một cách dễ dàng!
lĩnh vực nhân bản

Trường bản sao cho phép bạn sử dụng lại các trường và nhóm trường hiện có theo yêu cầu! Với nhiều cài đặt mạnh mẽ, trường này mở ra quy trình làm việc hiệu quả hơn để quản lý cài đặt trường.

  • Dễ dàng thêm các trường chỉ bằng vài cú click chuột.
  • Có thể Add các trường vào Post, Page, Comment…
  • Có thể Export trường đã tạo và sử dụng trên mọi theme bạn thích.
  • Một Plugin mà mọi Developer đều cần.
  • Hơn 30 Field Type.
  • The Repeater Field.
  • The Gallery Field.
  • The Flexible Content Field.
  • Clone field

Tải xuống miễn phí Advanced Custom Fields Pro WordPress Plugin

Lưu ý: Nếu bạn gặp sự cố với bản tải xuống miễn phí Advanced Custom Fields Pro WordPress Plugin, hãy thử tắt AD AdBlock cho trang web hoặc thử một Trình duyệt web khác. Nếu việc vô hiệu hóa trình chặn quảng cáo hoặc thay đổi Trình duyệt web không giúp ích gì cho bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Advanced Custom Fields pro (ACF) | Download miễn phí”

https://www.m.me/webaoe
sinchanslot slot server thailand sinchanslot slot gacor https://dalecarnegietn.com/